De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen is een nationaal park in de Nederlandse provincie Friesland, gelegen rondom het dorp Earnewâld/Eernewoude. Het nationaal park heeft een oppervlakte van bijna 4.000 ha. Het is een “natuurgebied met een rijke historie, een gebied ook van internationale betekenis. Het gebied bestaat uit open water, rietlanden, laagveenverlandingsmoeras, moerasbos en schrale graslanden op restveen. Een groot deel van de Oude Venen is sinds 2006 bestempeld als Natura 2000 gebied.

Elk deel van het gebied heeft zijn eigen bewoners. Het open water is het domein van veel vissoorten, de uitgestrekte rietvelden vormen een prima onderkomen voor allerlei moerasvogels  en de bloemrijke natte graslanden zijn uitstekende broedgebieden voor weidevogels. In Nationaal Park De Alde Feanen komen meer dan 450 verschillende soorten planten voor en broeden er ruim honderd soorten vogels! De meest beroemde bewoners zijn de otter en de imposante zeearend. Maar ook de kolonie met zo’n 350 paar aalscholvers is indrukwekkend. Het is niet voor niets dat het Nationaal Park door kenners als één van de mooiste moerasgebieden van Noordwest Europa wordt gezien. 

Kom jij ook genieten van deze rijke natuur en wil je meer weten over de cultuurhistorie? Je kunt hier wandelen, fietsen, varen en genieten van de natuur, de vogels en de rust.